Bệnh nhân chữa bệnh lậu khỏi với 6 ngày uống thuốc đông y

Bệnh nhân chữa bệnh lậu khỏi với 6 ngày uống thuốc đông y

Phản hồi bệnh nhân sử dụng Thuốc chữa bệnh lậu: ▶ Bệnh nhân Nam ▶ Địa chỉ: Lạng Sơn ▶ Ngày: 07/09/2020 người bệnh nhắn tin hỏi bệnh & thuốc chữa ▶ Qúa…

Read more