Hoạt động tình dục của con người

Rate this post

1. Hoạt động tình dục của con người là gì?

hoat-dong-tinh-duc-cua-con-nguoi
(Hoạt động tình dục của con người, hành vi tình dục của con người hoặc thực hành tình dục của con người là cách thức mà con người trải nghiệm và thể hiện tính dục của họ)

Hoạt động tình dục của con ngườihành vi tình dục của con người hoặc thực hành tình dục của con người là cách thức mà con người trải nghiệm và thể hiện tính dục của họ. Con người tham gia vào một loạt các hành vi tình dục, bao gồm các hoạt động tình dục một mình (tức là thủ dâm) đến các hành vi thực hiện trên người khác (gồm có quan hệ tình dụctình dục không xâm nhậptình dục bằng miệng, v.v…) theo các tần suất khác nhau, vì nhiều lý do khác nhau.

2. Qúa trình hoạt động tình dục của con người

Hoạt động tình dục thường dẫn đến hứng tình và những thay đổi tâm sinh lý ở người bị kích thích, một số trong đó được thể hiện rõ ràng, trong khi những người khác lại thể hiện theo những cách tinh tế hơn.

Hoạt động tình dục cũng có thể bao gồm hành vi và các hoạt động nhằm kích thích tình dục cho người khác hoặc nâng cao đời sống tình dục của người khác, chẳng hạn như các chiến lược tìm kiếm hoặc thu hút bạn tình (hành vi tán tỉnh và hành vi khoe hàng) hoặc tương tác cá nhân giữa các cá nhân (ví dụ, khởi động tình dục hoặc BDSM). Các hoạt động tình dục có thể được thực hiện sau khi hứng tình.

Hoạt động tình dục của con người có các khía cạnh xã hội học, nhận thức, cảm xúc, hành vi và sinh học; bao gồm cảm xúc gắn kết cá nhân, chia sẻ cảm xúc và sinh lý học của hệ sinh dụcham muốn tình dụcquan hệ tình dục và các hành vi tình dục dưới mọi hình thức. Ở một số nền văn hoá, hoạt động tình dục chỉ được chấp nhận trong phạm vi hôn nhân, trong khi tình dục trước hôn nhân và ngoại tình bị nghiêm cấm. 

Một số hoạt động tình dục là bất hợp pháp trên toàn cầu hoặc ở một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý địa phương, trong khi một số hoạt động tình dục được coi là trái với các chuẩn mực xã hội của một số xã hội hoặc nền văn hoá nhất định. Hai ví dụ là các tội hình sự trong hầu hết các tài phán là bạo lực tình dục và hoạt động tình dục với một người dưới độ tuổi trưởng thành.

3. Phân loại hoạt động tình dục của con người

Hoạt động tình dục thường dẫn đến hứng tình và những thay đổi tâm sinh lý ở người bị kích thích, một số trong đó được thể hiện rõ ràng, trong khi những người khác lại thể hiện theo những cách tinh tế hơn.

Hoạt động tình dục cũng có thể bao gồm hành vi và các hoạt động nhằm kích thích tình dục cho người khác hoặc nâng cao đời sống tình dục của người khác, chẳng hạn như các chiến lược tìm kiếm hoặc thu hút bạn tình (hành vi tán tỉnh và hành vi khoe hàng) hoặc tương tác cá nhân giữa các cá nhân (ví dụ, khởi động tình dục hoặc BDSM).

Các hoạt động tình dục có thể được thực hiện sau khi hứng tình. Hoạt động tình dục của con người có các khía cạnh xã hội học, nhận thức, cảm xúc, hành vi và sinh học; bao gồm cảm xúc gắn kết cá nhân, chia sẻ cảm xúc và sinh lý học của hệ sinh dụcham muốn tình dụcquan hệ tình dục và các hành vi tình dục dưới mọi hình thức. Ở một số nền văn hoá, hoạt động tình dục chỉ được chấp nhận trong phạm vi hôn nhân, trong khi tình dục trước hôn nhân và ngoại tình bị nghiêm cấm. 

Một số hoạt động tình dục là bất hợp pháp trên toàn cầu hoặc ở một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý địa phương, trong khi một số hoạt động tình dục được coi là trái với các chuẩn mực xã hội của một số xã hội hoặc nền văn hoá nhất định. Hai ví dụ là các tội hình sự trong hầu hết các tài phán là bạo lực tình dục và hoạt động tình dục với một người dưới độ tuổi trưởng thành.

Tham khảo:


  1. ^ “Sex and Relationships”. Channel 4. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2013.
  2. ^ “Improve your orgasm: you may have thought your sexual pleasure was the one thing that couldn’t get any better. Think again – Sexual Fitness – physiology | Men’s Fitness | Find Articles at BNET.com”. Findarticles.com. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2013.
Vui lòng like & chia sẻ nếu hữu ích!
follow subscribe0

BENHLAU.COM.VN

Related Posts